Vad gör Lyel?

Image

Fönstermontage

Vi utför kompletta fönstermontage med måttanpassade fönster. Ledtiderna kortas ned så mycket som möjligt genom egen plåttillverkning och ett eget stort lager av listverk. Skulle det visa sig att det förekommer asbest inom arbetsområdet kan vi snabbt sanera detta i egen regi. Vi hjälper er att ta fram rätt tekniska lösningar för fastighetens behov.
Image

Asbestsanering

Vi sanerar alla typer av asbest inomhus och utomhus.

Image

Byggplåt

I vårt eget plåtslageri tillverkar vi fönsterbleck samt täcklister till våra fönster. Vi tillverkar även isolerade kassetter och övrig byggplåt till oss själva samt andra.

Totalt antal monterade fönster:

0