Byggplåt

Vår huvudsyssla är att tillverka egen plåt till våra fönsterentreprenader samt tillverka isolerkassetter för balkonger och fasader. Men vi tillverkar även mycket plåt till andra bygg och montageföretag.

 

Vår Maskinpark

 Kantvik Göteneds K15-25/2,5m -14 Plåtförstyvningsmaskin SWAH PSP2500/2,5m -16   Lådbock SCHECHTL UK 125/2/1,25m -15

I denna maskin bockas all plåt.

 

Denna maskin använder vi för att stärka upp plåten till våra tilläggsisolerade kassetter samt ge plåten en mer estetiskt tilltalande profil.

 

Denna maskin är till för att tillverka våra tilläggsisolerade kassetter. 

     

Fönsterbleckstans: Bevego Line -16

Plåtsax: Cidan HSM-F 25/2,5m -01 Klippsträcka: Göteneds Compact 12 -16

Denna stans är till för att få konsekventa uppvik till fönsterbleck.

I denna maskin klipper vi ut all plåt i de måtten vi vill ha.

Denna maskin är till för att minimera spillet i tillverkningen vilket medför billigare tilllverkningskostnader för kunden.