Asbest

Sedan 2013 har vi själva sanerat all asbest som vi kommit i kontakt med i samband med fönsterbyten. Vi har nu 8 st anställda med utbildning för att sanera asbest och tar även egna entreprenader.