Byggplåt

Vår huvudsyssla är att tillverka egen plåt till våra fönsterentreprenader samt tillverka isolerkassetter för balkonger och fasader. Men vi tillverkar även mycket plåt till andra bygg och montageföretag.

Vår Maskinpark