Vår historia

2018
Montörerna utbildades i P-märkt fönstermontage och vi gjorde även ett godkänt montageprov enligt denna metod i Finspång. Under 2018 startar den egna tillverkningen av utfackningsväggar då dessa ofta är väldigt undermåliga i befintliga balkongpartier. Lyel förvärvande personal från ett montageföretag som lade ned. Man köpte då även in en hel del verktyg, material och förstärkte maskinparken med en Teleskoplastare Merlo 40.17 som når 17 meter. Lyel har från start till 2018 monterat fler än 33 000st fönster.

2017
Fönsterentreprenaderna fortgår i samarbete med Mockfjärds.
Lyel utför även en entreprenad med byggandet av 21st takterasser i Nyköping.
Vi utbildar oss även inom entreprenadjuridik, AMA och besiktningar.
Produktionen med isolerkassetter till fasader förfinas och en ny produkt av isolerkassetter tas fram för att underlätta transporter och montage.
Mycket av året handlade om att trimma in organisationen och effektivisera all administration.
Vi tog även fram en prototyp på den ”perfekta montagebilen” för att göra montagen och arbetsteamen så smidiga och effektiva som möjligt.

2016
Plåttillverkningen utökas med en klippsträcka för att minimera spillet i tillverkningen och kunna köpa in plåt på rullar.
Även en stans för att effektivisera produktionen av fönsterbleck installeras.
En plåtförstyvningsmaskin skaffas också in för att klä in balkongpartier med snyggare och starkare plåt.
Här görs också viss fasadplåt.
Lyel börjar leverera isolerkassetter, fasadplåt och fönsterplåt till andra montageföretag.
Arbetet med asbest växer och Lyel tar nu rena asbestentreprenader.
Lyel tar sig an en gipsentreprenad av innerväggar vid byggandet av nya studentlägenheter i Linköping.
Vissa av montörerna utbildas i brandtätning och personalstyrkan växer till 25 personer.

2015
Plåttillverkningen växer och medför att vi blir för trångbodda.
Lyel flyttar till större lokaler på ca 650kvm i Borö Pannans lokaler på Vickerkullavägen 2.
En lådbock införskaffas för att kunna tillverka isolerade plåtkassetter till fasader.
Det stora projektet med 6500 fönster avslutas och ett ännu större projekt på 6700 fönster påbörjas, även det i Täby.
Det blir fler och fler projekt som innefattar asbestsanering och ytterligare 3 personer utbildas.
Lyel anställer även en administratör och en telefonväxel införskaffas.

2014
Lyel startar en egen plåttillverkning.
En ny kantvik och en plåtsax anskaffas för 2,5 meter lång plåt.
Lyel börjar även att sanera asbest utomhus och utbildar 6st personer för detta.

2013
Samarbetet med Mockfjärds Fönsterentreprenad växer och Lyel Fastighetsmontage AB åtar sig att byta fönster i en av Sveriges största bostadsrättsföreningar. Det rör sig om ca 6500 fönster. Personalstyrkan inom Lyel fastighetsmontage AB ökar till 15 personer och det investeras kraftigt detta år i maskiner, teleskoplastare, lagerhall och containrar.

2012
Lyel Fastighetsmontage AB grundas som ett dotterbolag till Lyel AB. Detta för att man börjar få mycket egna uppdrag och för att kunna hålla isär de egna uppdragen och rena bemanningar. Lyel Fastighetsmontage börjar arbeta med Mockfjärds Fönsterentreprenad med att montera fönster i Stockholm och Västerås.

2011
Antalet företag inom bygg och industrisektorn som vill ha hjälp av Lyel ökar markant.
Lyel får en stabil och trygg grund i personalstyrkan.

2010
Då Lyel haft mindre jobb under vintrarna börjar man erbjuda snöskottning mestadels på tak.
Detta år inträffar det stora snökaoset och Lyel har under denna period över 70 man som skottar tak.
Lyel´s behov av mer lokalyta växer fort och vi flyttade till Drakvägen 9.

2009
Lyel anställer mer personal och ett företag som Lyel arbetar åt i tredje hand går i konkurs, detta leder till att man beslutar sig för att starta Lyel aktiebolag i maj.
Lyel avyttrar detta år fastigheten på Storgatan.

2008
Lyel hjälper ännu fler företag med arbetskraft och börjar även arbeta runt om i Norden samt England.
Nu börjar även Lyel montera fönster för första gången.
Lyel förvärvar ytterligare en hyresfastighet. Denna gång en något mindre med 4 st lägenheter.

2007
Efterfrågan på personal ökar och Lyel har möjligheten att hjälpa bekanta att få arbete genom företaget.
Detta år expanderar man även till att börja arbeta med fler företag än de två tidigare.
Lyel flyttade in sin verksamhet i en källarlokal på Spolegatan i Motala.
Hösten 2007 fick Lyel även chansen att börja arbeta med plåtbeklädnad av fönster genom ett lokalt företag.
Lyel förvärvar en hyresfastighet med 12 st lägenheter på Storgatan i Motala.

2005
Robert och Adam startade Lyel i formen av ett handelsbolag.
Lyel startade som ett tryckeri och profileringsföretag beläget hemma hos Robert.
Detta ändrades väldigt snabbt då Robert började hyra ut sig till en mekanisk verkstad och Adam till ett snickeri.